Mechanikai anyagvizsgálatok

A feldolgozás és a felhasználás során igen sokféle hatás éri az anyagokat. Ezek között meghatározóak a különböző erőhatások, amelyek nemcsak a nagyságuk, hanem irányuk, időbeni változásuk alapján is eltérőek. A roncsolásos vizsgálatok e csoportjának elsődleges célja az anyagok e hatásokkal szembeni viselkedésének jellemzése. Egy ilyen vizsgálat indítékát adhatja a minőség ellenőrzése, károsodási folyamat modellezése, egy meghibásodás vagy káresemény rekonstruálása.
E területre vonatkozó „étlapunk”: szakítóvizsgálat, ütővizsgálatok (-196 ºC és +800 ºC között), keménységmérés, fárasztó, kúszás, törésmechanikai, technológiai vizsgálatok.