Alapfogalmak:

 • Roncsolásmentes vizsgálatok: olyan vizsgálati módszerek, amelyek a vizsgálati darab felhasználhatóságát nem befolyásolják.
 • Roncsolásmentes vizsgálatok célja: a szerkezetek integritásának, megbízhatóságának megállapítása.
 • Folytonossági hiány: az anyagban keletkezett természetes vagy mesterséges érzékelhető változás.
 • Kijelzés (indikáció): a folytonossági hiány megjelenítése, vagy az arról származó jel, az alkalmazott roncsolásmentes vizsgálati módszerre jellemző formában.
 • Átvételi szint: előírt értékhatárok, amelyek alatt a vizsgált alkatrész elfogadható.
 • Kimutathatósági határ: a legkisebb kimutatható folytonossági hiány indikációja.

Gyártásközi vizsgálat feladata:

Annak megállapítása, hogy az átvételi előírásban foglalt mértéket elérő vagy meghaladó folytonossági hiányok vagy arra utaló indikációk észlelhetőek-e a vizsgálati darabban.

Üzemelő berendezés vizsgálatának feladata:

Adatszolgáltatás, hogy az üzemelés során milyen változások következtek be a vizsgált darab integritásában.

A roncsolásmentes vizsgálatok végrehajtásához szükséges információk, feltételek:

 • a vizsgálati darab anyaga, anyagminősége, „előélete”,
 • gyártástechnológia, hegesztési technológia (WPS),
 • vizsgálati módszernek megfelelő hőmérséklet,
 • vizsgálati módszernek megfelelő mértékű előtisztítás,
 • vizsgálati-, elfogadási előírások,
 • hozzáférhetőség,
 • biztonságos munkavégzés feltételei.