(a 487/2015. XII. 30. Korm. Rendelet alapján)

Nyilvántartási szám: 01-0784-05;  Engedélyszám: OAH-SV-0183/2016

A képzés célja

Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységek elvégzéséhez szükséges – jogszabályban meghatározott- szakmai képesítés megszerzése

Célcsoport

 • az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari-, radiológiai munkaterületen sugárforrással dolgozók, akik a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek
 • a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportja, akik veszélyhelyzeti sugárzási helyzet értékelésében működnek közre.

Főbb témakörök

Bővített fokozatú képzés

 • Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek
 • Sugárbiológiai ismeretek
 • Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok
 • Nukleáris védettségi ismeretek
 • Választott irányú sugárvédelmi ismeretek
 • Gyakorlati méréstechnika
 • Konzultáció

A tanfolyam tervezett óraszáma

 • 20 óra

Bővített fokozatú továbbképzés

 • Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek
 • Sugárbiológiai ismeretek
 • Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok, jogszabályi háttér, baleset-elhárítás
 • Nukleáris védettségi ismeretek
 • Szakirányú speciális sugárvédelmi ismeretek
 • Gyakorlat
 • Konzultáció

A tanfolyam óraszáma 

 • 15 óra

Tervezett kezdés 

 • Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam: 2020. február 26-27.,  9 óra
  Vizsga:  2020. február 28. 8:00
 • Bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképző tanfolyam: 2020. február 26-27.,  9 óra
  Vizsga:  2020. február 28. 8:00

Igény szerint más időpontokban is.

A tanfolyam helyszíne

Elmélet és gyakorlat
AGMI ZRt
1211 Budapest, Központi út 24-26. I. emelet
A volt Csepel Művek Gyártelepen, a körforgalomnál,
vagy
a Megrendelő telephelyén, kihelyezett formában.

A számonkérés formája: 

 • A tanfolyamot követően szóbeli vizsga
 • A tanfolyamot követően írásbeli vizsga
 • A vizsgabizottság elnökét a sugárvédelmi szakértők közül az OAH jelöli ki.

A bizonyítvány érvényessége az eredményes vizsgától számított 5 év.

Ezt követően a munkavállalónak továbbképzésen kell részt vennie.

Kérdéseire készséggel válaszolunk akár telefonon, akár e-mailen!

Telefonszám: +36-1-278-0755
E-mail cím: oktatas@agmi.hu
Levélcím: 1211 Budapest, Központi út 24-26..

A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el hozzánk fax-on vagy e-mailen!

Jelenkezési lap