Nyilvántartási szám: B/2020/004513

Célcsoport: anyagvizsgálattal foglalkozó munkatársak.

A képzés célja: MSZ EN ISO 9712: 2013 szabvány szerinti tanúsításra való felkészítés.

 1. szint esetén: A munkatársak írásbeli utasítások alapján és 2. vagy 3. szintű személyzet felügyelete mellett legyenek képesek a roncsolásmentes vizsgálatok elvégzésére, a vizsgálatok eredményeinek feljegyzésére, az írásos feltételek szerinti osztályozására, az eredmények jegyzőkönyvezésére.
 2. szint esetén: Vizsgálati technológia alapján váljanak alkalmassá roncsolásmentes vizsgálatok végzésére, az alkalmazandó vizsgálati eljáráshoz szükséges vizsgálati módszer megválasztására, a vizsgálati eljárás alkalmazási határainak meghatározására, RMV utasítás elkészítésére, eredmények értelmezésére, értékelésére, eredmények jegyzőkönyvezésére.

A részvétel feltételei

 • közép- vagy felsőfokú végzettség
 • 2. szintre jelentkezés esetén érvényes 1. szintű tanúsítás/felsőfokú műszaki (gépészeti) végzettség szükséges.
 • MSZ EN ISO 9712: 2013 szabvány szerinti gyakorlati idő és látóképesség igazolása

Főbb témakörök

 • Anyag-és gyártásismeret
 • Készülékismeret
 • Fizika
 • Vizsgálattechnológia
 • Szakterületi ismeretek
 • Termékterületi ismeretek
 • Sugárfizika
 • Sugárvédelem
 • Sötétkamra
 • Gyakorlat

Választható ipari szakterületek

 • Gyártás (A)
 • Üzembe helyezés előtti és üzem közbeni vizsgálat, beleértve a gyártást A+B)

Választható termékterületek

 • Hegesztett termékek (w)
 • Öntvények (c)
 • A tanfolyam tervezett

A tanfolyam tervezett

időtartama 13 munkanap
időbeosztása naponta 8 órában

Tervezett kezdés

Tanfolyamainkat a beérkező vevői igények figyelembevételével indítjuk.

A képzéseket budapesti székhelyünkön, vagy a megrendelővel történő előzetes megállapodás alapján, az általa kért helyszínen tartjuk meg.

A tanfolyam helyszíne

Elmélet: AGMI ZRt
1211 Budapest, Duna lejáró 5.
A volt Csepel Művek Gyártelepen, a körforgalomnál.

Gyakorlat: AGMI ZRT Roncsolásmentes Vizsgálati Laboratórium
1211 Budapest, Transzformátorgyár u 1/b.

A minősítési eljárást az

 • MHtE Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (www.mhte.hu)
 • MAROVISZ Roncsolásmentes anyagvizsgáló vizsgaközpontja (www.szemelytanusitas.hu) bonyolítja le.

A tanúsítvány érvényessége 5 év

Az érvényesség időszaka akkor kezdődik, amikor a tanúsítás minden követelménye (képzés, jártasság, megfelelő látásvizsgálat és sikeres vizsga) teljesül.

Megújítás

Az érvényesség első időszakának letelte előtt, majd utána minden tizedik évben a tanúsítvány a tanúsító testület által megújítható, az alábbi dokumentumok bemutatása alapján:

 • A megelőző 12 hónapon belül végzett látásvizsgálat megfelelő eredményének ellenőrizhető okirata;
 • Jelentős időtartamú megszakítás (folyamatosan egy évet meghaladó időszak, vagy megszakításokkal összesen két évet meghaladó két vagy több időszak) nélküli folyamatos munkavégzés igazolása, a tanúsítvány megújítására vonatkozó eljáráson és szakterületen belül

A megújításhoz az iratokat a tanúsítvány lejártát megelőző 6 hónapon belül kell benyújtani.

Újratanúsítás

Minden második érvényességi időszak letelte előtt (10 évente) a tanúsított egyént a tanúsító testület újratanúsíthatja újabb öt éves időszakra, ha a személy megfelel a megújításra vonatkozó követelményeknek, valamint sikeres általános, szak és gyakorlati vizsgát tesz.

Kérdéseire készséggel válaszolunk akár telefonon, akár e-mailen!

Telefonszám: +36-1-278-0755
E-mail cím: oktatas@agmi.hu
Levélcím: 1211 Budapest, Duna lejáró 5.

A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el hozzánk fax-on vagy e-mailen!

Jelentkezési lap