Bővített sugárvédelmi tanfolyam tananyag, tematika, jegyzet

Közzétéve: 2023.06.26.

Tanfolyamainkra itt tud jelentkezni:
Alapfokú sugárvédelmi tanfolyam >>
Bővített sugárvédelmi tanfolyam >>

Bővített sugárvédelmi tanfolyam tananyag részletesen

Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 3 óra)

 • Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai
  Bevezető, magfizika, tömegszám, rendszám, izotópfogalom
 • Radioaktív bomlás alaptulajdonságai, időbeli lefolyása, jellemző mennyiségei
 • A radioaktivitás fogalma, bomlási módok,
 • Aktivitás definíciója, mértékegységei.
 • Bomlástörvény
 • Alfa, béta, gamma sugárzás, aktivitás, felezési idő
 • Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek
 • Röntgensugárzás előállítása, alkalmazásai és fizikai tulajdonságai
 • Ionizáló sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatásai
 • Töltött részecskék és az anyag kölcsönhatása
 • Fotonsugárzás és az anyag kölcsönhatása
 • A sugárabszorbció törvénye
 • Méréstechnikai ismeretek
 • Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei: gázionizációs detektorok, egyéb hatáson alapuló detektorok: félvezető detektorok, szcintillációs számlálók, termolumineszcens dózismérők

Dozimetriai fogalmak, sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra)

 • A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai
 • Az embert érő sugárzás forrásai, és ezek dózisai
 • Külső és belső sugárterhelés, élettani hatások
 • Védekezési lehetőségek külső vagy belső sugárterhelés ellen
 • A sugárzás biológiai hatásai
 • A folyamat hatásmechanizmusa
 • A sugárzás hatását módosító tényezők
 • A sugárzás okozta ártalmak osztályozása
 • Determinisztikus, sztochasztikus hatások

Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok (min. 5 óra)

 • A sugárvédelem célja, alapelvei -Indoklás, optimálás és dóziskorlátozás
 • A sugárveszélyes tevékenység végzésének legfontosabb személyi és tárgyi feltételei
 • A sugárvédelem munkahelyi szervei – Sugárvédelmi megbízott, sugárvédelmi szolgálat feladatai
 • Sugárvédelmi szakértő feladatai
 • A sugárvédelem hatósági rendszere, jogszabályok 487/2015 Korm. rendelet
 • Engedélyköteles és bejelentés-köteles tevékenységek
 • Az egyéni sugárterhelés (személyi dozimetria) ellenőrzési rendszere

Nukleáris védettségi ismeretek (min. 2 óra)

 • Nukleáris védettség célja, alapelvei
 • Fenyegetettség értékelése
 • Alkalmazás, tárolás és szállítás fizikai védelmi követelményei – Radioaktív anyagok tárolására és szállítására vonatkozó fizikai védelmek követelménye
 • A nukleáris védettség hatósági rendszere, jogszabályok – 190/2011 Fizikai védelmi rendelet

*Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min.4 óra)

 • A sugárvédelem alapelveinek alkalmazása röntgenmunkahelyeken
 • A nyitott és zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai
 • Radioaktív szennyezettség, dekontamináció
 • Izotópokkal előforduló balesetek
 • Balesetelhárítási alapismeretek
 • Veszélyhelyzetek kezelése

Gyakorlati méréstechnika (min. 2 óra)

 • Műszerbemutató
 • Műszerhasználat

Reméljük, felkeltettük az érdeklődését bővített sugárvédelmi tanfolyam tananyagunkkal. Tanfolyamainkra itt tud jelentkezni:
Alapfokú sugárvédelmi tanfolyam >>
Bővített sugárvédelmi tanfolyam >>

Tartalom

Kérje ajánlatunkat az alábbi űrlapon!

Szakmai kérdések esetén keressen bennünket bizalommal!

Kapcsolat - Ajánlatkérés

"*" a kötelező mezőket jelöli

Név*
Email*
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Copyright © 2010 - 2024 agmi.hu – AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. - Roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásos anyagvizsgálat, játszótéri eszközök felülvizsgálata, sugárvédelmi tanfolyam