Alap- és bővített sugárvédelmi tanfolyamokat folyamatosan indítjuk.
Alapfokú sugárvédelmi tanfolyamaink részleteit itt találja >
Bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképző tanfolyamaink részleteit itt találja >>

Bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképző tanfolyam részletei

(a 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet alapján)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004513;
Sugárvédelmi engedély szám: SVR-HA11935;

Célja

Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységek elvégzéséhez szükséges – jogszabályban meghatározott- szakmai képesítés megszerzése

Célcsoportja

 • az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari-, radiológiai munkaterületen sugárforrással dolgozók, akik a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek
 • a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportja, akik veszélyhelyzeti sugárzási helyzet értékelésében működnek közre.

A bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképző tanfolyam tananyaga, főbb témakörei

 • Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek
 • Sugárbiológiai ismeretek
 • Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok
 • Nukleáris védettségi ismeretek
 • Választott irányú sugárvédelmi ismeretek
 • Gyakorlati méréstechnika
 • Konzultáció

A bővített sugárvédelmi tanfolyam részletes tananyagát itt találja >>
A bővített sugárvédelmi tanfolyam tesztet itt találja >>

Tervezett óraszáma

 • 15 óra

Tervezett kezdés

 • 2023. június 1-2. 9 óra (ONLINE)
  Vizsga:  2023. június 5. 9 óra (ONLINE)

Igény szerint más időpontokban is.

A tanfolyam helyszíne tantermi képzés esetén:

Elmélet és gyakorlat: AGMI ZRt
1211 Budapest, Duna lejáró 5.
A volt Csepel Művek Gyártelepen, a körforgalomnál.

A számonkérés formája: 

 • A tanfolyamot követően szóbeli vizsga
 • A tanfolyamot követően írásbeli vizsga
 • A vizsgabizottság elnökét a sugárvédelmi szakértők közül az OAH jelöli ki.

A bizonyítvány érvényessége az eredményes vizsgától számított 5 év.

Ezt követően a munkavállalónak továbbképzésen kell részt vennie.

Kérdéseire készséggel válaszolunk akár telefonon, akár e-mailen!

Telefonszám: +36-1-278-0755
E-mail cím: oktatas@agmi.hu
Levélcím: 1211 Budapest, Duna lejáró 5.

A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el hozzánk e-mailen!

Jelentkezési lap