EBK koordináció és ellenőrzés

Előzzük meg a bajt!

Ebben partner az AGMI ZRt Minőségügyi és Szakértői Irodájának kollektívája.
Egészségvédelem – Biztonságtechnika – Környezetvédelem: „EBK”
Ezek a humán- és környezetközpontú szemlélet kulcsszavai.

Beruházások helyszínén, építési munkahelyeken –a határidőn és a költségeken kívül – örök gond a munkabiztonság. Gyakran hallani a sajtón keresztül a különféle balesetekről, a szabályok megszegéséről. Ez rossz fényt vet a kivitelezőre, az építmény vagy objektum tulajdonosára, de bizony a beruházót sem kímélik. Kivitelezéskor a helyszíni balesetek (sérülés, törés, áramütés, lezuhanás, egészségkárosodás, tragédia) részben az oktatás, a védőeszköz, a munkaeszköz felülvizsgálatának hiányából, vagy az előírások be nem tartásából, végső soron fegyelmezetlenségből erednek.

A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet előírja a helyszíni kivitelezések, építkezések során a betartandó minimális munkavédelmi követelményeket. Ezek meglétének és folyamatos betartásának ellenőrzésére hivatott az
EBK-ellenőrzés.

Az építő-szerelőipari személyzet biztonsága és ezen keresztül az Ön nyugalma is fontos!

Az AGMI ZRt Minőségügyi és Szakértői Irodája vállalkozik a helyszíni kivitelezések, építkezések EBK-ellenőrzésére az előkészületektől az átadásig, mely többek között kiterjed

  • a személyzet oktatásának,
  • a munka- és védőeszközök használatának,
  • a jogosultságok, minősítések, engedélyek meglétének,
  • a mély- és magasépítési, technológiai szerelési munkák,
  • az átvételek

ellenőrzésére és figyelemmel kísérésére.

Segítjük Önt a munkavédelmi és biztonságtechnikai követelmények érvényre juttatásában.

Mi nem csak ellenőrzünk! A hiányosságokat dokumentáljuk, és a hibaelhárításról is meggyőződünk.

Kérjen most ajánlatot!